გარემოს დაცვა
ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას გარემოს დაცვაზე
და გავაგრძელებთ მუშაობას, რათა მინიმუმამდე
დავიყვანოთ გარემოზე მიყენებული მავნე ზემოქმედება
ღირებულებები
ღია ურთიერთობები, გამჭვირვალობა და პატიოსნება
ეს ის პრინციპებია, რომლითაც ჩვენ თანამშრომლებთან
და პარტნიორებთან ურთიერთობისას ვხელმძღვანელობთ
ინოვაცია
ჩვენი მიზანია დავნერგოთ ოპერირების ინოვაციური გზები,
რომლებიც ხელს შეუწყობს ჯანმრთელობის,
უსაფრთხოებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას
ბოლო სიახლეები
18.12.2015
კომპანია „არემჯის“ ინიციატივითა და ფინანსური მხარდაჭერით აბულმუგის ტაძარს სრული რესტავრაცია ჩაუტარდა.
03.12.2015
"არემჯიმ" შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შშმ პირთა დაცვის საერთაშორისო დღე მიულოცა.
12.09.2015
ააიპ "გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დამოუკიდებელმა კომისიამ" "არემჯი გოლდისა" და "არემჯი კოპერის" საწარმოებში მიმდინარე გარემოსდაცვით აუდიტზე მუშაობა დაასრულა.